Vés al contingut (premeu Retorn)

Resol. 1212/2019 de 12 de juliol

Us informem que en data 22 d'agost de 2019  ha estat publicada al DOGC, la resolució núm. 1212/2019 de 16 de juliol, per la qual es convoca un concurs de promoció interna a la categoria de catedràtic/a contractat/da.

Aquesta convocatòria es fa a l'empara del que disposa l'article 207 dels Estatut, i l’Acord CG 2019/01/13 del Consell de Govern, pel qual s’aprova la convocatòria de concursos de promoció interna a places de professorat Catedràtic/a Contractat/da.

A continuació disposeu de les dades de la convocatòria, així com un calendari dels diferents terminis del procés de selecció, en cas de dubte disposeu del correu electrònic concursos.pdi.apo@upc.edu.

 

Dades de la convocatòria
(concursos promoció interna a la categoria de catedràtic/catedràtica contractat/contractada)

 • Període de presentació de sol·licituds
  del 03 de setembre fins al 23 de setembre de 2019
 • Relació provisional de persones admesos i excloses
  Data de publicació: 30 de setembre de 2019
 • Període de presentació de reclamacions  a la relació provisional de persones admeses i excloses
  Data prevista: de l'1 d'octubre de 2019 al 10 d'octubre de 2019
 • Relació definitiva de persones admeses i excloses
  Data de publicació: 17 d'octubre de 2019
 • Període previst de resolució dels concursos
  El temps transcorregut entre la publicació de la resolució d’aquesta convocatòria en el DOGC i la resolució del concurs, excepte situacions excepcionals que puguin sorgir en el seu desenvolupament, no pot excedir els 4 mesos.

A efecte de comunicacions i altres incidències, les comissions d’accés tenen la seu a l'Àrea de Personal i Organització, planta 3 de l’edifici Vèrtex, plaça Eusebi Güell, 6, 08034 Barcelona. Es poden enviar per correu electrònic a l’adreça , a l’assumpte s’hi ha d’especificar “Concursos PDI Laboral Permanent”.


motius exclusio.png