Vés al contingut (premeu Retorn)

Resol. 1527/2018 de 3 de setembre, concursos de professorat agregat

Us informem que en data 20 de setembre de 2018  ha estat publicada al DOGC (núm. 7710) , la resolució núm. 1527/2018 de 3 de setembre, per la qual es convoquen concursos per a la contractació de professorat agregat.

Aquesta convocatòria es fa a l'empara del que disposa l'article 207 dels Estatut, l'Acord 83/2017, de 23 de maig, de  l'Oferta Pública d'Ocupació del Personal Docent i Investigador amb caràcter permanent per a l'any 2017, i els l’Acords 123/2017 i 2017/06/13  del Consell de Govern, pels quals s'aproven la convocatòria de concursos de la categoria de professorat agregat per a l'any 2017, i amb la corresponent a l'any 2018 aprovada per l'Acord 2018/05/18 del Consell de Govern. 

A continuació disposeu de les dades de la convocatòria, així com un calendari dels diferents terminis del procés de selecció, en cas de dubte disposeu del correu electrònic concursos.pdi.apo@upc.edu.

 

Dades de la convocatòria
(concursos a la categoria de professorat agregat)

 • Període de presentació de sol·licituds
  (inclou la documentació curricular -
  historial acadèmic i professional i projecte docent i investigador)
  termini: fins al 20 d'octubre de 2018 (inclòs)
       
    Sol·licitud
     
On line - seu electrònica (D'acord amb les bases, aquesta opció de tramesa deixarà d'estar activa a les 22h del dia 20 d'octubre de 2018)

Presencial
  • Registre General o públics de la UPC
  • A les Oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi.
  • A les representacions diplomàtiques u oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

A efecte de comunicacions i altres incidències, les comissions d’accés tenen la seu a l'Àrea de Personal i Organització, planta 3 de l’edifici Vèrtex, plaça Eusebi Güell, 6, 08034 Barcelona. Es poden enviar per correu electrònic a l’adreça concursos.pdi.apo@upc.edu, a l’assumpte s’hi ha d’especificar “Concursos PDI Laboral permanent -Agregat”.motius exclusio.pngSeu electrònica