Vés al contingut (premeu Retorn)

Resol. 2023 668 11 DOGC 07-03-2023

Us informem en data 7 de març 2023 ha estat publicada al DOGC la resolució núm. 049_SPDI_CONCURSOS_2023-668/11 d'1 de març, per la qual es convoquen concurs públics per a la contractació de professorat lector.

Aquesta convocatòria es fa a l'empara del que disposa l'article 207 dels Estatut, i els Acords del Consell de Govern CG/2022/06/40 de 27 d’octubre de 2022, el CG/2022/07/08 de 19 de desembre de 2022 i el CG/2023/02/19 de 21 de febrer de 2023, pels quals s’aproven les convocatòries dels concursos de selecció de personal laboral de la categoria de professorat lector.

A continuació disposeu de les dades de la convocatòria, així com un calendari dels diferents terminis del procés de selecció, en cas de dubte disposeu del correu electrònic concursos.pdi.apo@upc.edu.

Dades de la convocatòria
(concursos a la categoria de professorat lector)

Aquest calendari només té efectes orientatius, pot variar en funció de les circumstàncies de desenvolupament del procés selectiu i en cap cas genera una expectativa de dret.

 • Període de presentació de sol·licituds
  termini: del 8 al 22 de març (ambdós inclosos)

 • Relació provisional de persones admeses i excloses
  Data prevista de de publicació: 12 d'abril de 2023
  • Període de presentació d'al·legacions  a la relació provisional de persones admeses i excloses
   Data prevista: del 13 fins al 22 d'abril de 2023
   formulari reclamacions contra relació provisional d'admesos i exclosos (s'activarà el dia 13/04/2023)
 • Relació provisional del mèrit preferent de desvinculació acadèmica de les persones admeses 
  Data prevista de publicació: 12 d'abril de 2023       
  • Període de presentació d'al·legacions  a la relació provisional mèrit preferent de desvinculació acadèmica de les persones admeses
   Data prevista: del 13 fins al 22 d'abril de 2023
   formulari reclamacions contra relació de desvinculació provisional (s'activarà el dia 13/04/2023)
 • Relació definitiva de persones admeses i excloses
  Data prevista de publicació: 28 d'abril de 2023
 • Relació definitiva del mèrit preferent de desvinculació acadèmica de les persones que han optat.
  Data prevista de publicació: 28 d'abril de 2023
 • Calendari previst per al desenvolupament dels concursos
  • Publicada la relació definitiva d'admesos i exclosos, les comissions de selecció disposaran de 10 dies naturals per constituir-se. En la constitució de la comissió s'acorden els criteris de valoració.

  • Publicació dels criteris de valoració al tauler d'anuncis d'aquesta convocatòria
   data prevista: 12/05/2023

  • Període per presentar la documentació curricular
   (Historial acadèmic i professional i pla de treball)
   termini previst: del 13 al 19 de maig de 2023 (ambdós inclosos)
   formulari per presentar documentació curricular (s'activarà el dia 13/05/2023)

  • Relació de persones candidates que han presentat documentació curricular
   Data prevista: 22/05/2023

  • Tramesa la documentació curricular, les comissions de selecció disposaran de 15 dies naturals per desenvolupar les proves dels concursos (data límit 06/06/2023)
 • Reclamacions contra la proposta de contractació
  Termini de 10 dies naturals a partir de la proposta de contractació del concurs
  formulari de reclamació contra proposta de contractació
  (s'activarà a partir del dia 22/05/2023)
 • Signatura del contracte
  El Servei de PDI contactarà amb les persones candidates proposades mitjançant correu electrònic per informar de la convocatòria de la signatura del contracte així com de la necessitat de presentar alguna documentació que sigui necessària per a la seva contractació.

Per fer una consulta presencial o bé presentar la documentació d'un concurs cal demanar CITA PRÈVIA a l'adreça electrònica de contacte.

A efecte de comunicacions i altres incidències, les comissions d’accés tenen la seu a Servei de PDI - Concursos PDI, planta 3 de l’edifici Vèrtex, plaça Eusebi Güell, 6, 08034 Barcelona. Es poden enviar per correu electrònic a l’adreça , a l’assumpte s’hi ha d’especificar “Concursos PDI Laboral temporal -Lector”.