Vés al contingut (premeu Retorn)

Figures de PDI Laboral Permanent

Catedràtic/catedràtica contractat/contractada

 • És la categoria contractual que correspon a l'etapa més avançada de la carrera acadèmica, ja que suposa una carrera docent i investigadora consolidada.
  Com a norma general, el professorat catedràtic contractat duu a terme la seva activitat a la Universitat amb dedicació a temps complet.

   Agregat/agregada (AG)

 • El professorat agregat és una figura contractual de caràcter permanent que té plena capacitat docent i de recerca. Desenvolupa tasques docents i de recerca i suposa una provada capacitat docent i investigadora. Com a norma general, el professorat agregat du a terme la seva activitat a la Universitat amb dedicació a temps complet.

Director/directora d'investigació (DI)

 • Doctors/res amb capacitat investigadora consolidada. Desenvolupa tasques de recerca i, eventualment, de docència. És contractat de forma permanent, o bé temporal si està vinculat a un projecte concret de referència científica o tècnica, de desenvolupament i innovació, o de transferència de coneixement i tecnologia.

Investigador/investigadora ordinària (IO)

 • Doctors/res amb capacitat investigadora provada. Desenvolupa tasques de recerca i, eventualment, de docència. És contractat de forma permanent, o bé temporal si està vinculat a un projecte concret de recerca científica o tècnica, de desenvolupament i innovació, o de transferència de coneixement o de tecnologia.

Col·laborador/col·laboradora (COL)

 • El professorat col·laborador és una figura contractual a extingir, segons la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Té plena capacitat docent i, en cas de ser doctor, plena capacitat investigadora.

  Desenvolupa tasques de docència i de recerca.
  Com a norma general, el professorat col·laborador du a terme la seva activitat a la Universitat amb dedicació a temps complet.